องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ


      กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตพื้นที่ตำบลเม็กดำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชนตำบลเม็กดำในเวลากลางคืน

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24