องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ


      กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตพื้นที่ตำบลเม็กดำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชนตำบลเม็กดำในเวลากลางคืน

2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-02
2022-09-02
2022-08-19