องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


สำรวจความเสียหายจากลมพายุ


วันที่ 29 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง ดำเนินการสำรวจและประเมินความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุ เมื่อเย็นวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยมีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 7 หมู่บ้าน 50 ครอบครัว ประกอบด้วย
* หมู่ 2 บ้านแก่นท้าว 1 ครอบครัว เป็น ยุ้งข้าว 1 หลัง
* หมู่ 3 บ้านเหล่า คอกสัตว์ 1 หลัง
* หมู่ 10 บ้านหนองไผ่ จำนวน 4 ครอบครัว เป็นบ้าน 1 หลัง ,คอกสัตว์ 3 หลัง
* หมู่ 13 บ้านมะเห็บ จำนวน 2 ครอบครัว เป็นบ้าน 2 หลัง
* หมู่ 14 บ้านเหล่างิ้ว จำนวน 10 ครอบครัว เป็น บ้าน 10 หลัง
* หมู่ 17 บ้านเม็กน้อย จำนวน 8 ครอบครัว เป็นบ้าน 4 หลัง ,ยุ้งข้าว 1 หลัง ,คอกสัตว์ 3 หลัง
* ม.18 บ้านดอนแคน จำนวน 5 จุด แยกเป็น หลังคา 1 จุด รั้วบ้าน 1 จุด
คอกสัตว์ 2 จุด โรงฟาง 1 จุด
* หมู่ 19 บ้านโนนสำราญ จำนวน 2 ครอบครัว เป็น บ้าน 2 หลัง
* หมู่ 21 บ้านน้อยพัฒนา จำนวน 17 ครอบครัว เป็นบ้าน 13 หลัง คอกสัตว์ 4 หลัง
ทั้งนี้ นายสายันต์ ยอกน้อยวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และคณะผู้บริหารได้ออกร่วมสำรวจ และเยี่ยมให้กำลังประชาชนผู้ที่ประสบภัยพิบัติครั้งนีี้ด้วย
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=317736837152428&id=100067483424820
 
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-02
2022-09-02
2022-08-19