องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


สรุปผลการดำเนินงานจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น พื้นที่ปกปักศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกหนองหาด


19 สิงหาคม 2565 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สรุปผลการดำเนินงานจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น พื้นที่ปกปักศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกหนองหาด และดำเนินกิจกรรมก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปกปักฯ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ทุกหมู่บ้านในตำบลเม็กดำ และประชาชนบ้านแก่นท้าว บ้านหนองดินสอ บ้านหัวนาเจริญ และบ้านน้อยพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-02
2022-09-02
2022-08-19