วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2563
ซื้อสารส้มชนิดก้อนใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างขุดร่องระบายน้ำ เข้า - ออก แหล่งน้ำสาธารณะ ซ่อมแซมคัน พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ภายในตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี /กล่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างปรับปรุงระบบปาหมู่บ้าน บ้านดงดวน หมู่ที่ 20 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างศาลาเอกนประสงค์ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างรื้อถอนหอถังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 และบ้านมะเห็บ หมู่ที่ 13 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง