วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6492 มหาสารคาม หมายเลขครุภัณฑ์ 001 - 47 - 0001 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.82 - 003 สาย ทล.202 - บ้านแก่นท้าว - บ้านหารฮี ช่วง จากบ้านเหล่าไปบ้านหารฮี หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  พ.ย. 2565
จ้างปรับเกลี่ยพื้นทางถนนภายในเขตตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาผู้ดูแลกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างบุคคลภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ 12 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง