วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงทาสีรั้วด้านหน้าและประตูทางเข้า - ออก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ 7 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตรตามโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ 12 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ 9 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง