องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 258 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 4 ก.พ. 2565 ]21
42 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 1 ก.พ. 2565 ]26
43 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ 16 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 1 ก.พ. 2565 ]23
44 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ 22 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 1 ก.พ. 2565 ]23
45 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 1 ก.พ. 2565 ]26
46 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัตฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 31 ม.ค. 2565 ]29
47 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 31 ม.ค. 2565 ]25
48 เปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง พร้อมบ่พักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 ท่อน บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ 22 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ธ.ค. 2564 ]26
49 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางไปหนองอีดำ บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 16 พ.ย. 2564 ]27
50 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนริมคลองน้ำในหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่19 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 16 พ.ย. 2564 ]27
51 เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อสารส้ม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 15 พ.ย. 2564 ]609
52 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ 18 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 1 พ.ย. 2564 ]24
53 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลเม็กดำ อำเภิพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 1 พ.ย. 2564 ]26
54 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเห็บ หมู่ที่ 13 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 1 พ.ย. 2564 ]23
55 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 17 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 1 พ.ย. 2564 ]28
56 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลอก หมู่ที่ 7 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 29 ต.ค. 2564 ]24
57 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 29 ต.ค. 2564 ]22
58 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ 12 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 29 ต.ค. 2564 ]25
59 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพยอม หมู่ที่ 6 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 28 ต.ค. 2564 ]24
60 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขนาดบรรจุ 200 ซีซี/กล่อง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]28
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13