องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 258 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออารหารเสริม(นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 31 ต.ค. 2560 ]30
162 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]26
163 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]27
164 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งคนสวน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 2 ต.ค. 2560 ]27
165 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 2 ต.ค. 2560 ]26
166 เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดวื้อผ้าม่านจีบโปร่งแสงพร้อมติดตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 17 ส.ค. 2560 ]29
167 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ส.ค. 2560 ]25
168 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านมะเห็บ หมู่ที่ 13 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ส.ค. 2560 ]30
169 เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ส.ค. 2560 ]28
170 เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ส.ค. 2560 ]28
171 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ส.ค. 2560 ]27
172 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ส.ค. 2560 ]28
173 เปิดเผยราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ 22 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ส.ค. 2560 ]26
174 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแคนหมู่ที่18 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 1 ส.ค. 2560 ]26
175 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่22 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 1 ส.ค. 2560 ]27
176 เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 26 ก.ค. 2560 ]24
177 เปิดเผยราคาการ โครงการจัดซื้อสารส้ม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม้กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 ก.ค. 2560 ]25
178 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 พ.ค. 2560 ]28
179 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 21 องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 5 พ.ค. 2560 ]27
180 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 5 พ.ค. 2560 ]26
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13