องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
 


กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2