องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
Updated 2020-12-28
 

  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักส...
  ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปร...
  จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ