องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  ติดรหัสพันธุ์ไม้พื้นที่ปกปัก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
       คณะทำงานลงพื้นที่เขตปกปัก เพื่อบันทึกข้อมุล กำหนดและติดรหัสพันธุ์ไม้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ปกปัก โคกหนองหาด วัดพระธาตุอินทร์แปลง บ้านแก่นท้าว
 
  ติดรหัสพันธุ์ไม้พื้นที่ปกปัก โครงการอนุรักษ์พันธุก...
  กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
  นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์ ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอ...
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลเม็กดำจัดโครงการฝึ...
  โครงการส่งเสริมสภาพผู้สูงอายุ (ธรรมสัญจร)
  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนไผ่งามจัดอบรมส...