องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
Updated 2020-12-28

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

 

"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ตำบลน่าอยู่

คุณภาพชีวิตดี

ประชาชนมีคุณธรรม"