องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ปี 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]8
2 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบประเมินเพื่อชำระภาษ๊ป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]7
3 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อรับการประเมินภาษีป้าย 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]7
4 ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส. 3) [ 29 ต.ค. 2563 ]8
5 คำสั่งร้องเรียนร้องทุกข์ [ 2 ก.ค. 2563 ]24
6 แผนพัฒนาบุคลกร พ.ศ2561-2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]31
7 ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]26
8 ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 28 ก.ค. 2562 ]26
9 ประชาสัมพันธ์การลาของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง [ 2 ก.ค. 2562 ]23
10 แผน ปปท [ 19 มิ.ย. 2562 ]20
 
หน้า 1|2