องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ บัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 21 ก.พ. 2566 ]6
2 ประกาศเรื่อง บัญรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 23 ม.ค. 2566 ]7
3 ประกาศ การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]20
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวัน เวลา [ 22 ธ.ค. 2565 ]15
5 ประกาศ ประชาสัมพันโครงการจัดทำฐานภาษีการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 20 ต.ค. 2565 ]31
6 โครงการจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]26
7 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานองค์การบริหารส่นตำบลเม็กดำดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]32
8 ประกาศ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]26
9 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบประเมินเพื่อชำระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]30
10 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 20 ต.ค. 2565 ]21
11 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 20 ต.ค. 2565 ]24
12 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบอนุญาตและเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2565 ]24
13 คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน สำหรับเยาวชนนักเปลี่ยนแปลงสังคม [ 10 พ.ค. 2565 ]83
14 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 เม.ย. 2565 ]91
15 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ก.พ. 2565 ]97
16 ประกาศ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกไปอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]88
17 ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 29 พ.ย. 2564 ]78
18 การแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]81
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 21 ต.ค. 2564 ]80
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2564 ]74
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษาีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ ประจำปี 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]79
22 ประกาศอง๕ืการบริหาส่วนตำบลเม็กดำ เรื่อง การยื่นแบบประเมินภาษี ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ประจำปี 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]91
23 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy) [ 4 ต.ค. 2564 ]79
24 สำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่บทความเรื่อง "เสียภาษีเท่าไหร่" [ 14 ก.ย. 2564 ]78
25 สำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่บทความเรื่อง "ค่าปรับไปไหน" [ 14 ก.ย. 2564 ]76
26 สำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่บทความเรื่อง "ทำไมสั่งไม่ฟ้อง" [ 14 ก.ย. 2564 ]74
27 สำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่บทความเรื่อง "บัตรผีหรือเปล่า" [ 14 ก.ย. 2564 ]75
28 สำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่บทความเรื่อง "เอกสารลับ เปิดได้มั้ย" [ 14 ก.ย. 2564 ]85
29 การปฏิบัติตัวเมื่อถึงวันที่ต้องอยู่ร่วมกับโควิด-19 Universal Prevention (การป้องกันครอบจักวาล) คืออะไร [ 14 ก.ย. 2564 ]78
30 มาตราการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม [ 14 ก.ย. 2564 ]80
31 โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย [ 27 ก.ค. 2564 ]92
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 26 [ 22 ก.ค. 2564 ]78
33 ผลการจัดทำรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [ 13 ก.ค. 2564 ]67
34 ใครฉีดวัคซีน แอสตราเซเนกาแล้วมีกาการแบบนี้บ้าง? [ 10 มิ.ย. 2564 ]69
35 คอชา คอกาแฟ ฟังทางนี้ ก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด 19 [ 10 มิ.ย. 2564 ]75
36 ก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด 19 ควรเตรียมอะไรบ้าง [ 10 มิ.ย. 2564 ]69
37 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี [ 1 มิ.ย. 2564 ]69
38 ผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 19 พ.ค. 2564 ]72
39 พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 [ 18 พ.ค. 2564 ]69
40 ระวัง 7 กลุ่มโรคประจำตัว เสียชีวิตหากติดโควิด-19 [ 14 พ.ค. 2564 ]71
 
หน้า 1|2|3