องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน สำหรับเยาวชนนักเปลี่ยนแปลงสังคม [ 10 พ.ค. 2565 ]21
2 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 เม.ย. 2565 ]24
3 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ก.พ. 2565 ]22
4 ประกาศ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกไปอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]20
5 ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 29 พ.ย. 2564 ]20
6 การแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]17
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 21 ต.ค. 2564 ]16
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2564 ]16
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษาีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ ประจำปี 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]15
10 ประกาศอง๕ืการบริหาส่วนตำบลเม็กดำ เรื่อง การยื่นแบบประเมินภาษี ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ประจำปี 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]19
11 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy) [ 4 ต.ค. 2564 ]16
12 สำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่บทความเรื่อง "เสียภาษีเท่าไหร่" [ 14 ก.ย. 2564 ]15
13 สำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่บทความเรื่อง "ค่าปรับไปไหน" [ 14 ก.ย. 2564 ]17
14 สำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่บทความเรื่อง "ทำไมสั่งไม่ฟ้อง" [ 14 ก.ย. 2564 ]16
15 สำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่บทความเรื่อง "บัตรผีหรือเปล่า" [ 14 ก.ย. 2564 ]16
16 สำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่บทความเรื่อง "เอกสารลับ เปิดได้มั้ย" [ 14 ก.ย. 2564 ]18
17 การปฏิบัติตัวเมื่อถึงวันที่ต้องอยู่ร่วมกับโควิด-19 Universal Prevention (การป้องกันครอบจักวาล) คืออะไร [ 14 ก.ย. 2564 ]20
18 มาตราการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม [ 14 ก.ย. 2564 ]18
19 โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย [ 27 ก.ค. 2564 ]17
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 26 [ 22 ก.ค. 2564 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5