องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]4
2 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]3
3 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]3
4 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]3
5 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]4
6 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]3
7 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]56
8 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]55
9 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]54
10 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]61
11 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]67
12 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]64
13 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]64
14 ประกาศ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ค. 2564 ]63
15 ประกาศ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 26 พ.ค. 2564 ]61
16 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]58
17 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 4 ก.พ. 2564 ]66
18 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]61
19 ประกาศ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]60
20 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]81
21 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]85
22 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]77
23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]80
24 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]78