องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]2
2 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]1
3 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]4
4 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]1
5 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]1
6 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]1
7 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]20
8 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]20
9 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]21
10 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]20
11 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]19
12 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 5 ก.พ. 2563 ]22
13 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]20
14 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]18
15 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]19
16 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 [ 26 ส.ค. 2559 ]20
17 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 17 ส.ค. 2559 ]19
18 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 24 พ.ค. 2559 ]19