องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]36
2 ประกาศรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]36
3 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]43
4 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]43
5 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]45
6 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]45
7 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]42
8 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]44
9 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]69
10 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]68
11 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]71
12 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]69
13 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]72
14 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 5 ก.พ. 2563 ]71
15 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]70
16 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]64
17 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]69
18 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 [ 26 ส.ค. 2559 ]68
19 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 17 ส.ค. 2559 ]71
20 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 [ 24 พ.ค. 2559 ]67