องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติตำบล - การบริหารกิจการประปา [ 1 ก.ย. 2551 ]65
2 ข้อบัญญัติตำบล - การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ [ 5 ก.พ. 2551 ]65
3 ข้อบัญญัติตำบล - การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 5 ก.พ. 2551 ]64
4 ข้อบัญญัติตำบล - การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 ก.พ. 2551 ]62
5 ข้อบัญญัติตำบล - การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน [ 5 ก.พ. 2551 ]60
6 ข้อบัญญัติตำบ - เกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2550 [ 5 ก.พ. 2551 ]61
7 ข้อบัญญัติตำบล - สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 5 ก.พ. 2551 ]61