องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

หนังสือราชการกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]7
2 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]6
3 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]6
4 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]9
5 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]6
6 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]7
7 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]7
8 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]7
9 ่เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]7
10 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]6
11 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]6
12 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256 [ 5 ม.ค. 2565 ]6
13 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]8
14 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]60
15 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]64
16 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]62
17 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]59
18 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]61
19 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]63
20 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]66
21 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]65
22 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]63