องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]60
2 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]61
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]62
4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]58
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติประจำปี 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]61
6 คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 ต.ค. 2564 ]59
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 19 มิ.ย. 2562 ]69