องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่1/2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]1
2 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 มิ.ย. 2565 ]7
3 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ 18 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 มิ.ย. 2565 ]8
4 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 6 มิ.ย. 2565 ]9
5 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 6 มิ.ย. 2565 ]8
6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านตาลอก หมูที่ 7 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 27 พ.ค. 2565 ]17
7 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ค. 2565 ]16
8 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) องค์การริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 19 พ.ค. 2565 ]6
9 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 9 พ.ค. 2565 ]6
10 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 9 พ.ค. 2565 ]7
11 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 9 พ.ค. 2565 ]7
12 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 5 พ.ค. 2565 ]13
13 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ 9 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 20 เม.ย. 2565 ]17
14 เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเห็บ หมู่ที่ 13 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 เม.ย. 2565 ]20
15 เปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคูหนองจิบจอก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 17 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 เม.ย. 2565 ]15
16 เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 เม.ย. 2565 ]17
17 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 เม.ย. 2565 ]21
18 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงคูหนองใหญ่ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 เม.ย. 2565 ]13
19 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะประโยชน์โคกแก่นท้าว บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 เม.ย. 2565 ]17
20 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ 12 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 เม.ย. 2565 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13