องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อสารส้มชนิดก้อนใส [ 24 พ.ย. 2563 ]3
2 เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอสที รสจืด ขนาดบบรจุ 200 ซีซี/กล่อง ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]5
3 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนเม็กดำ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 11 พ.ย. 2563 ]8
4 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงดวน หมู่ที่ 20 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 29 ก.ย. 2563 ]12
5 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 25 ก.ย. 2563 ]14
6 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ 18 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 25 ส.ค. 2563 ]13
7 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ 22 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 11 ส.ค. 2563 ]13
8 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กดำ หมู่ที่ 1 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 4 ส.ค. 2563 ]17
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพยอม หมู่ที่ 6 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ส.ค. 2562 ]19
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 16 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ส.ค. 2562 ]20
 
หน้า 1|2