องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อสารส้มชนิดก้อนใส ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 ชั้นคุณภาพที่ 1 จำนวน 13,500 กิโลกรัม (บรรจุถุงละ 30 กิโลกรัม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคา [ 26 เม.ย. 2564 ]20
2 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านเหล่าหนองขาม หมู๋ที่ 22 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 15 มี.ค. 2564 ]37
3 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านดงหนองไผ่ หมู่ทีท 16 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 10 มี.ค. 2564 ]29
4 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 มี.ค. 2564 ]32
5 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านดงดวน หมู่ที่ 20 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 มี.ค. 2564 ]30
6 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]47
7 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธีโอเวอร์เลย์ บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ 9 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 27 ม.ค. 2564 ]35
8 ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 25 ม.ค. 2564 ]51
9 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนดินยกระดับ บ้านดงดวน หมู่ที่ 20 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 22 ม.ค. 2564 ]35
10 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนดินยกระดับ บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 22 ม.ค. 2564 ]35
11 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลห์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.82-001 สายทางหลวงชนบท ทช.มค.3070 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จัง [ 14 ม.ค. 2564 ]40
12 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.82-003 ทล.202 - บ้านแก่นท้าว - บ้านหารฮี หมู่ที่ 2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพย [ 14 ม.ค. 2564 ]48
13 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]41
14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ..๒๕๖๓) [ 4 ม.ค. 2564 ]35
15 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ 12 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 30 ธ.ค. 2563 ]43
16 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 30 ธ.ค. 2563 ]42
17 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่ออสร้างถนนดินยกระดับ บ้านสำโรง หมู่ที่11 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 30 ธ.ค. 2563 ]77
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายสายทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.82-009 [ 28 ธ.ค. 2563 ]47
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.83-001 [ 22 ธ.ค. 2563 ]45
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.82-003 [ 22 ธ.ค. 2563 ]45
 
หน้า 1|2