องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 266 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.82- 003 สาย ทล.202 บ้านแก่นท้าว - บ้านหารฮี ช่วง จากบ้านเหล่าไปบ้านหารฮี หมูที่ 3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จัง [ 7 พ.ย. 2565 ]11
2 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า หมู่ที่3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 21 ต.ค. 2565 ]11
3 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.82-003 สาย ทล.202 บ้านแก่นท้าว -บ้านหารฮี ช่วง จากบ้านเหล่าไปบ้านหารฮี หมู่ที่ 3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสั [ 12 ต.ค. 2565 ]18
4 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.82-003 ทล. 202 - บ้านแก่นท้าว-บ้านหารฮี ช่วงจากบ้านเหล่าไปบ้านหารฮี หมู่ที่ 3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคา [ 12 ต.ค. 2565 ]18
5 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.82-003 สาย ทล.202 บ้านแก่นท้าว -บ้านหารฮี ช่วง จากบ้านเหล่าไปบ้านหารฮี หมู่ที่ 3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิ [ 6 ต.ค. 2565 ]19
6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับและวางท่อระบายน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลเมผ้กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 26 ก.ย. 2565 ]31
7 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่่3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 23 ส.ค. 2565 ]29
8 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 9 ส.ค. 2565 ]40
9 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดวน หมู่ที่ 20 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 25 ก.ค. 2565 ]39
10 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันฝายพลเรือน(อปพร.) [ 25 ก.ค. 2565 ]39
11 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่14 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ก.ค. 2565 ]37
12 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ก.ค. 2565 ]41
13 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่1/2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]45
14 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 มิ.ย. 2565 ]55
15 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ 18 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 มิ.ย. 2565 ]62
16 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 6 มิ.ย. 2565 ]57
17 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 6 มิ.ย. 2565 ]51
18 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านตาลอก หมูที่ 7 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 27 พ.ค. 2565 ]63
19 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ค. 2565 ]64
20 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) องค์การริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 19 พ.ค. 2565 ]58
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14