องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 258 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเม็กดำ หมู่ที่ 1 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 27 ต.ค. 2564 ]27
62 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 27 ต.ค. 2564 ]22
63 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 [ 6 ต.ค. 2564 ]30
64 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 16 ก.ย. 2564 ]26
65 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กดำ หมู่ที่ 1 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ก.ย. 2564 ]27
66 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรางตัวยูคอนกรีตเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ก.ย. 2564 ]25
67 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างบอตกตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ก.ย. 2564 ]25
68 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 ก.ย. 2564 ]30
69 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ - ห้วยลำพังชู หมู่ที่ 15 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 6 ก.ย. 2564 ]30
70 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ 12 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 2 ก.ย. 2564 ]32
71 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตาลอก หมู่ที่ 5,7 องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 31 ส.ค. 2564 ]30
72 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.82 - 003 สายทางหลวง 202-บ้านแก่นท้าว-บ้านหารฮี หมู่ที่ 14, 18องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัค [ 27 ส.ค. 2564 ]25
73 เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างศูนย์พักคอยผู้ติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 19 ส.ค. 2564 ]26
74 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.82-001 สายทางหลวงชนบท ทช.มค.3070 - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสา [ 19 ส.ค. 2564 ]28
75 เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอสที รสจืด ขนาดบบรจุ 200 ซีซี/กล่อง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]26
76 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ 17 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัตฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 1 มิ.ย. 2564 ]27
77 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 14 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 1 มิ.ย. 2564 ]30
78 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเห็บ หมู่ที่ 13 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 31 พ.ค. 2564 ]23
79 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 31 พ.ค. 2564 ]27
80 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 28 พ.ค. 2564 ]31
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13