องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 258 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคุลกพร้อมปรับเกรดเรียบ บ้านเม็กดำ หมู่ที่ 1 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 18 เม.ย. 2560 ]27
182 เปดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ บ้านเม็กดำ หมู่ที่ 1 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 18 เม.ย. 2560 ]27
183 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านตาลอก หมู่ที่ 5,7 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 3 เม.ย. 2560 ]25
184 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสำโรงหมู่ที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 23 ก.พ. 2560 ]25
185 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ 16 องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 23 ก.พ. 2560 ]23
186 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหารฮี หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 23 ก.พ. 2560 ]23
187 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 23 ก.พ. 2560 ]25
188 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับเพื่อการเกษตร บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 23 ก.พ. 2560 ]22
189 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับเพื่อการเกษตร บ้านดงดวน หมู่ที่ 20 องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 23 ก.พ. 2560 ]24
190 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ 12 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ธ.ค. 2559 ]24
191 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 14 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ธ.ค. 2559 ]22
192 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ 9 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 ธ.ค. 2559 ]23
193 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน,ถนนหินคลุก ภายในตำบลเม็กำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 24 พ.ย. 2559 ]21
194 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 25 ต.ค. 2559 ]24
195 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางบ้านหารฮี หมู่ที่ 4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 25 ต.ค. 2559 ]22
196 เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 25 ต.ค. 2559 ]22
197 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลางบ้านพยอม หมู่ที่ 6 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 25 ต.ค. 2559 ]25
198 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]25
199 เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 14 ก.ย. 2559 ]28
200 เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 6 ก.ย. 2559 ]24
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13