องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
รายงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านการให้บริการ (สำนักปลัด อบต.เม็กดำ) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]60
2 รายงานกำใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]66
3 ่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]63
4 สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]65