องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดสมรรถนะ ในการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนระดับ พนักงานส่วนตำบล [ 2 ก.ย. 2562 ]71
2 มาตรฐานการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 22 ก.พ. 2562 ]50
3 การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2561 ]69
4 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 3 ก.ค. 2560 ]69