องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


มอบรถเข็นสำหรับคนพิการ


กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็กดำ ดำเนินโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้วยการมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ ให้แก่คนพิการบ้านดอนไผ่งาม จำนวน 2 คน

https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24