องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมหารือแก้ปัญหาการเกิดผลกระทบจากโครงการขุดลอกคลอง


          นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ นายโอม อุตส่าห์ กำนันตำบลเม็กดำ ประชุมผู้นำชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในการดำเนินโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งได้ทำการปิดคลองน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำในพพื้นที่ดำเนินโครงการ จึงทำให้น้ำคลองสาขาห้วยลำพังชูเอ่อท่วมทุ่งน้ำของชาวบ้านหลายหมู่บ้าน ซึ่งได้ทำการหว่านข้าวนาปีแล้วทำให้ต้นข้าวที่กำลังงอกเกิดความเสียหาย
         ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการปิดปกคลองน้ำบริเวณติดกับห้วยลำพังชู และให้ละบายน้ำบริเวรฝายวังพอกเพื่อไม่ให้เกิดผิดกะทบกับที่นาบริเวรติดห้วยลำพังชู
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-02
2022-09-02
2022-08-19