องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566


ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ให้สภาฯ พิจารณางบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ายเพื่อพัฒนาตำบลเม็กดำ ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

2022-08-09
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-25
2022-07-21
2022-06-28
2022-05-10