องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสภาพผู้สูงอายุ (ธรรมสัญจร)


      ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเม็กดำ ส่วนสวัสดิการสังคม อบต.เม็กดำ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตพื้นที่ตำบลเม็กดำ 3 แห่ง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ธรรมสัญจร) โดย นิมนต์พระสงฆ์เทศนาให้ความรู้ด้านธรรมแก่ผู้สูงอายุ และประชาชนผู้สนใจ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ให้ความรู้ด้านการดูและสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ