องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565


งานบริการสาธารณะสุข ดำเนินกิจกรรมควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในเขตตำบลเม็กดำจำนวน 22 หมู่บ้าน นำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวของประชาชน ต่อไป

2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-02
2022-09-02
2022-08-19