องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการน้ำ


องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกฯ อบต. และคณะทำงานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ตามแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567 – 2570) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-02
2022-09-02
2022-08-19