องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
 


กรรมการชมรมสตรีศรีพยัคฆ์เยี่ยมชมการซ้อมรำ


                 วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. กรรมการชมรมสตรีศรีพยัคฆภูมิ เยี่ยมชมการซ้อมรำงานพยัคฆภูมิรำลึกของกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเม็กดำ