องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลเม็กดำจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย


           วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา  9.00 น. นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สมาชิกสภา ประชาชนตำบลเม็กดำ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมกว่า 150 คน