องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

ที่ทำการ อบต.


แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  44110
เวลาทำการ 08.30 - 16.30น.
โทรศัพท์ / โทราสาร 043-029588
สายด่วนนายก 043-029588
      สายด่วนปลัด อบต. 043-029588
E-mail: admin@mekdum.go.th
WWW.mekdum.go.th