องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

  โครงการจัดการแข่ขันกีฬาต้านยาเสพติด[วันที่ 2023-02-04][ผู้อ่าน 90]
 
  ข้อมูลสนามกีฬาในเขตพื้นที่ตำบล[วันที่ 2023-02-01][ผู้อ่าน 48]
 
  ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 64]
 
  ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศล[วันที่ 2022-10-07][ผู้อ่าน 134]
 
  โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเม็กดำร่วมสืบสานภูมิปัญ...[วันที่ 2022-09-20][ผู้อ่าน 143]
 
  ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการน้ำ[วันที่ 2022-09-16][ผู้อ่าน 112]
 
  โครงการสืบสานพืชสมุนไพรพื้นบ้าน[วันที่ 2022-09-16][ผู้อ่าน 126]
 
  ก่อสร้างประตูชะลอน้ำหนองหาด[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 103]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2565[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ป...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 36]
 
  ตัดกิ่งไม้ที่ปกคุมถนน ทางสาธารณะหรือพาดผ่านสายไฟฟ้...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 103]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบร...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 147]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6