องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

กองช่าง
นายจำเนียร สุคำภา


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 08 1369 3112


นางนวกฤช เทียบดอกไม้
- ว่าง -
นายณัฐวุฒิ ย่างนา
นายช่างโยธา
เบอร์โทร 09 5646 2509
นายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
เบอร์โทร 09 8181 3280
นายนันธวัช ยอดทองดี
นายสมชาย ศิริทุย
นางสาวทิพย์วลี อรรถโยโค
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร 08 9582 3872
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร 08 3198 5014
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 09 1698 0454


นายวิศรุต หลงสอน นายสามารถ ฝอยทองร่วง นางคำปน สังสัแก้ว
คนงาน
เบอร์โทร 09 4191 0024
คนงาน
เบอร์โทร 09 2458 7523
คนงาน
เบอร์โทร 08 0163 7591